top of page

Opi leest voor uit het Grote Haas boek

Telkens de kleinkinderen behoefte hebben om Opi nog eens te horen en te zien kunnen ze dit filmpje opzetten. Hij leest voor uit een door hem speciaal gekozen boek.

We maakten een versie met het tekenfilmpje (omdat dat dynamischer is om naar te kijken) en een versie waar Opi de hele tijd in beeld is.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page