top of page

Super Vince: Rommel

Super Vince heeft super krachten, ondanks het feit dat hij heel ziek is. Mama is dan weer heel goed in rommel maken. Zoveel rommel dat Super Vince het alleen niet aan kan. Gelukkig kan hij hulp inroepen van...

De Super Vince filmpjes werden telkens op korte tijd bedacht, gefilmd en gemonteerd. Super Vince moet namelijk voldoende rusten.

De Super Vince avonturen komen tot stand dankzij de steun van MediClowns Vzw, die mij als Clown op bezoek bij Vince laten gaan.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page