top of page

Super Vince in: Partypooper

Super Vince en Clown Spik beleven samen doldwaze avonturen. In deze Super Vince aflevering zie je hoe onze held zijn nichtjes en zus redt van een saaie namiddag.

Alle filmpjes zijn verzonnen en gefilmd op korte tijd, omdat we Vince voldoende moeten laten rusten.

Clown Spik komt op bezoek in naam van de MediClowns (www.MediClowns.be)

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page