top of page

Aaron: Benefiet en Dankfeest


Aaron maakte een wat moeilijke start, maar nu gaat het helemaal top met hem!

Hij vond het tijd om iets terug te doen voor iedereen die hem geholpen had de eerste jaren van zijn leven. Het werd een heus dankfeest.

Clown Spik en filmman mochten er ook bij zijn! :-)

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page